اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ق)پشته IoT معمولاً به عنوان یک زیرساخت چهار لایه توصیف می شود.

لایه اول نحوه تعامل دنیای فیزیکی هوشمند (به عنوان مثال، دستگاه های

فعال شبکه، دستگاه های مشخص شده با حسگرها) را با دنیای فیزیکی

تعریف می کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید