اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

س)ناشر از شبکه تبلیغاتی می‌خواهد تا تبلیغاتی را که به بهترین وجه با نمایه کاربر مطابقت دارد تامل کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید