اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ط)به طور خاص تبلیغات هدفمند اجازه می دهد، تا محتوایی ارائه دهد که به احتمال زیاد متناسب با نمایه هر کاربر است.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید