اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ز)برای هر درخواست تبلیغات، چند تبلیغ کننده رقیب برای آن جایگاه آگهی مناقصه دارند.

و قبل از ارائه هر تبلیغی، ناشران و تبلیغ‌کنندگان تعدادی از الزامات ارائه آگهی، مانند بودجه

و همچنین اطلاعات هدف‌گذاری را مشخص می‌کنند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید