اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

و)در قلب تبلیغات آنلاین، یک فرآیند حراج بلادرنگ وجود دارد. این در یک تبادل آگهی اجرا می‌شود تا یک جایگاه آگهی را با یک آگهی خلاق پر کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید