اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

هـ)شبکه‌های تبلیغاتی از تبلیغ‌کنندگان برای ارائه آگهی‌هایشان بر اساس یک مدل قیمت‌گذاری خاص،

به‌عنوان مثال، هزینه به ازای هر میلیون نمایش (CPM) یا هزینه به ازای هر کلیک (CPC) هزینه دریافت می‌کنند و کسری از این درآمد را با ناشری که آن آگهی‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند، تقسیم می‌کنند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید