اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

د)تبلیغ‌کنندگان با چندین شبکه تبلیغاتی همکاری می‌کنند تا بازگشت سرمایه خود را برای کمپین‌های تبلیغاتی خود بهینه کنند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید