اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ب)ناشران اغلب به نهادهای شخص ثالث – به نام شبکه های تبلیغاتی – که آنها را از اجرای سرورهای تبلیغاتی خود آزاد می کنند، متکی هستند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید