اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ذ)اینترنت اشیا یک فرصت بزرگ برای بازاریابان است که ممکن است بخواهند از اکوسیستم اینترنت اشیا برای افزایش مخاطبان هدف خود استفاده کنند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید