اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ت)راه اندازی درخواست های تبلیغاتی تا حدودی برای کاربر نهایی شفاف است به عنوان مثال،

ما هیچ مکانیزم صریح ناشر مشترک بین کاربران نهایی و تبلیغ کنندگان را القا نمی کنیم.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید