اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

س)فرض کنید شما در مسیر سفرتان یک تبلیغ در گوشی هوشمندتان دریافت می کنید و همراهان خود را متقاعد می کنید که برای شرکت در کنسرت سنتی توقف کنید. سایر پیام های تبلیغاتی مشابه ممکن است برای همراهان شما ارسال شود.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید