اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ن)شما از طریق کانال های آنالوگ (به عنوان مثال، روزنامه ها و بیلبوردهای کوچک) و دیجیتال (به عنوان مثال، وب سایت شهر) تبلیغ کرده اند. با این حال، آنها همچنین مایلند از یک شبکه تبلیغاتی اینترنت اشیا برای ارسال پیام‌های هدفمندتر و پویاتر استفاده کنند، یعنی به افرادی که احتمالاً در اطراف هستند دسترسی پیدا کنید.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید