اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ق)اینترنت اشیا (IoT) یک چشم انداز تبلیغاتی دیجیتالی جدید، در مقیاس بزرگ و فراگیر را باز خواهد کرد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید