اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

م)فرض کنید که شما در آستانه عبور از شهری هستند که در آن جشنواره موسیقی سنتی برگزار می شود. جالب اینجاست که یک گروه موسیقی نوظهور سنتی قرار است همان شب روی صحنه اجرا کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید