اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ل)فرض کنید مکانیزمی برای تعیین مشخصات مسافرانی که با یک وسیله نقلیه هوشمند سفر می کنند، به طور صریح یا ضمنی وجود دارد. به عبارت دیگر، ما فرض می‌کنیم که خودروی هوشمند می‌تواند مشخصات هر مسافر را ردیابی کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید