اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

د)داده‌های حساس کاربر(IOT)نه تنها در برابر افراد خارجی، بلکه در برابر شرکت‌های مخربی که می‌توانند از آن سوء استفاده کنند نیز باید محافظت شوند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید