اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

data pattern background

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ج)با توجه به تنوع بالای دستگاه‌ها و پروتکل‌های ارتباطی

در اینترنت اشیا، نیاز دائمی به نظارت و شناسایی آسیب‌

پذیری‌ها و حملات جدید در یک محیط دائما در حال تغییر

وجود دارد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید