اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ک)اپلیکیشن و خدمات به ویژه وسایل نقلیه هوشمند در واقع، مسافرانی که با آنها سفر می کنند ممکن است

به “هدف” جالبی برای تبلیغ کنندگانی تبدیل شوند که می خواهند از کسب و کار خود را معرفی کنند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید