اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

خ)هماهنگ کننده باید با حافظه، CPU، انرژی، و در دسترس بودن حسگرها و قابلیت‌های مختلف سروکار داشته باشد، بنابراین استراتژی تبلیغاتی مناسب برای هر دستگاه و کاربر انتخاب می‌شود و در عین حال کارایی و قابلیت اطمینان خدمات مورد نیاز را حفظ می‌کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید