اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ق)هماهنگ‌کننده تبلیغات اینترنت اشیا، جریان داده‌ها را از، دستگاه‌های اینترنت اشیا به یک زبان مشترک «ترجمه» می‌کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید