اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ص) اینترنت اشیا با سرعت در حال تغییر و مصرف انرژی

بسیار محدود می باشد، مقدار داده‌های مورد نیاز برای

مشخص کردن ویژگی‌های کاربران باید به حداقل برسد،

در حالی که با تقاضای تحمیل شده توسط مدل پیشنهادی

تبلیغات اینترنت اشیا مقابله می‌شود.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید