اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ی)وسایل نقلیه هوشمند متصل یکی از غالب ترین روندهای صنعت اینترنت اشیا هستند.

خودروسازان در واقع تلاش زیادی برای تجهیز وسایل نقلیه خود به مجموعه فزاینده ای از حسگرها و دستگاه های محاسباتی هستند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید