اینترنت اشیاء(IoT)/تاثیر اینترنت اشیا درصنعت بازاریابی دیجیتال

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

نقش اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال

د-ردیابی اطلاعات

ردیابی اطلاعات از دستگاه های اینترنت اشیا، به بازاریابان کمک می کند تا پیش بینی کنند که مشتری چه زمانی به محصول یا خدمات خاصی نیاز دارد. همچنین برای زمان‌بندی فروش استفاده می‌شود و نگرش مشتری در زمان واقعی به بازاریابان کمک می‌کند تا فروش را افزایش دهند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید