اینترنت اشیاء(IoT)/تاثیر اینترنت اشیا درصنعت بازاریابی دیجیتال

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

نقش اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال

ب-تحلیل کردن رفتار مشتری

اینترنت اشیاء به بازاریابان دیجیتال کمک می کند تا رفتار خرید مشتریان را از ابتدا تا انتهای خرید درک کنند و دید واضحی از جایی که مشتری تصمیم به خرید و تا آخر(قبل و بعد خرید)خود قرار دارد به شما می دهد.
همچنین به تجزیه و تحلیل نیازهای مصرف کننده، الگوی خرید، اینکه چه روندهایی بر الگوی خرید مصرف کننده تأثیر می گذارد و موقعیت مکانی که به بازاریابان اجازه می دهد محصولات را مطابق با آن سفارشی کنند، کمک می کند. اینترنت اشیا می تواند اطلاعات دقیق تری در مورد ترجیحات مصرف کننده ارائه دهد.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید