اینترنت اشیاء(IoT)/تاثیر اینترنت اشیا درصنعت بازاریابی دیجیتال

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال

ب-با کمک پایگاه اطلاعات مشتریان، بازاریابان دیجیتال  می توانند بینش بازاریابی بهتری به دست آورند و استراتژی های بازاریابی دیجیتال دقیق تری ایجاد کنند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید