اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:

ع) با اینترنت اشیا می توان، چیزهای مختلفی را (اطلاعات بازار) کنار هم قرار داد برای برنامه های بازاریابی و تبلیغات.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید