اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

 

اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:

الف) با اینترنت اشیا می توان، سفارش پیتزا،

شمارش یا ردیابی اقلام، تماس یا هشدار

دادن به کسی، شروع یا توقف کاری

را برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید