اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:

غ) با اینترنت اشیا می توان، در صورت تمایل

لیست مواد غذایی را از فروشگاهی که به

اینترنت اشیا مجهز می باشد،

سفارش دهیم.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

 

  نظرات

پاسخی بگذارید