نوشته هایی با برچسب "طراحی سایت"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ش) با اینترنت اشیا می توان، بازیابی اطلاعات را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
شنبه 30 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ر) با اینترنت اشیا می توان، تحقیقات بازاریابی را برای معرفی ...

ادامه مطلب
جمعه 29 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ص) با اینترنت اشیا می توان، تراکنش مالی مصرف کنندگان را ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 28 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ف) با اینترنت اشیا می توان، حجم، سرعت و تنوع تبلیغات ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 26 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: س) با اینترنت اشیا می توان، تبلیغ کننده برای چندین گروه ...

ادامه مطلب
دوشنبه 25 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ن) با اینترنت اشیا می توان، تبلیغات هدفمند را به رانندگانی ...

ادامه مطلب
شنبه 23 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ل) با اینترنت اشیا می توان، نمایشگر بیلبورد دیجیتالی را برای ...

ادامه مطلب
جمعه 22 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ک) با اینترنت اشیا می توان، محتوای تبلیغاتی را برای هر ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 19 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ط) با اینترنت اشیا می توان، مبادلات تبلیغاتی را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 19 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ح) با اینترنت اشیا می توان، بیلبوردهای هوشمند را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب