نوشته هایی با برچسب "شرکت خدمات بازاریابی"

شنبه 23 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ل) با اینترنت اشیا می توان، نمایشگر بیلبورد دیجیتالی را برای ...

ادامه مطلب
جمعه 22 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ک) با اینترنت اشیا می توان، محتوای تبلیغاتی را برای هر ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 19 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ط) با اینترنت اشیا می توان، مبادلات تبلیغاتی را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 19 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ح) با اینترنت اشیا می توان، بیلبوردهای هوشمند را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
یکشنبه 17 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: و) با اینترنت اشیا می توان، با هدف قرار دادن بهتر جمعیت برای ...

ادامه مطلب
جمعه 15 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: هـ) با اینترنت اشیا می توان، تکنیک‌ها، ساخت‌ها و مدل‌ها را ...

ادامه مطلب
جمعه 15 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: د) با اینترنت اشیا می توان، با دوربین تشخیص تصویر مخاطب ...

ادامه مطلب
دوشنبه 11 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ج) با اینترنت اشیا می توان، تبلیغات محصولات را با توجه ...

ادامه مطلب
یکشنبه 10 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ب) با اینترنت اشیا می توان، تبلیغات و بازاریابی محصول را ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 7 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: غ) با اینترنت اشیا می توان، مدیریت کاهش هزینه برای بازاریابی ...

ادامه مطلب