نوشته هایی با برچسب "مشاوره بازاریابی"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء [caption id="attachment_3341" align="alignnone" width="300"] data pattern background[/caption] تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 9 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ب)ادغام اینترنت اشیا در مدل تبلیغات ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 7 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها غ)کیفیت و کمیت داده‌های کاربر موجود: ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ظ)تحویل محتوا در تبلیغات اینترنت اشیا ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها خ)هماهنگ کننده باید با حافظه، CPU، ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ث)ناهمگونی دستگاه IoT بار اضافی را ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 1 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ش)زمان‌بندی و توزیع جغرافیایی حسگرها با ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ر)IOT مهمترین الزامات اینترنت اشیا را ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ص) اینترنت اشیا با سرعت در ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ف)حسگرهای موجود در دستگاه‌های هوشمند و تعامل ...

ادامه مطلب