مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) Customer retention with CRM

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

Customer retention with CRM – حفظ مشتری با CRM

افزایش 5 درصدی حفظ مشتری به طور متوسط 50 درصد سود مشتریان را در صنایع مختلف

افزایش می دهد و همچنین در صنایع خاص مانند بیمه تا 90 درصد افزایش می یابد.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید