مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) م) هوش رابطه ای در CRM

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

م) CRM:customer satisfaction – رضایت مشتری : CRM

رضایت مشتری پیامدهای مهمی بر عملکرد اقتصادی شرکتها دارد زیرا این قابلیت را دارد،

که وفاداری و رفتار مصرف کننده را افزایش داده و شکایات مشتری و احتمال فرار از مشتری را کاهش دهد. اجرای رویکرد CRM به دلایل مختلف بر رضایت مشتری و دانش مشتری تأثیر می گذارد. مشتریان راضی پایه و اساس هر تجارت موفق را تشکیل می دهند زیرا رضایت مشتری منجر به خرید مجدد، وفاداری به نام تجاری و دهان به دهان مثبت می شود. یک مشتری کاملاً راضی 2.6 برابر بیشتر از یک مشتری ناراضی به درآمد شرکت می افزاید.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید