مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ل) هوش رابطه ای در CRM

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

ل)  Relational Intelligence of CRM – هوش رابطه ای در CRM

هوش ارتباطی نوعی داده است که در پایگاه های داده CRM ذخیره می شود و برای به دست آوردن بینش جدیدی در مورد مشتریان فعلی و بالقوه مورد استفاده قرار می گیرد. نقاط داده در هوش روابط از تعاملات شرکت یا به عبارتی ارتباطات می باشد.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید