مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ص) crm responsive to customer needs

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

ص)crm responsive to customer needs – پاسخ به نیازهای مشتری crm

با پیاده سازی برنامه ریزی شده با CRM، موقعیت ها و نیازهای مشتریان که تبدیل به پیشرفت می شود را،

می توان توسط شرکت هایی که بر نیازهای مشتری تمرکز می کنند دید.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید