مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) د) crm چه کاری انجام می دهد؟

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

ج) crm چه کاری انجام می دهد؟

CRM ممکن است برای مشتریان قبلی ، حال یا بالقوه مورد استفاده قرار گیرد .

مفاهیم، رویه ها و قوانینی که یک شرکت هنگام برقراری ارتباط با مصرف کنندگان خود رعایت می کند،

این ارتباط کامل شامل تماس مستقیم با مشتریان، از جمله عملیات مربوط به فروش و خدمات،

پیش بینی و تجزیه و تحلیل الگوها و رفتارهای مصرف کننده نقشه راه برای شرکت می شود .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید