مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ح)  CRM عملیاتی (Operational)بخش دوم

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

ح)  CRM عملیاتی – بخش دوم

اتوماسیون بازاریابی(Marketing Automation)

اتوماسیون بازاریابی بر سهولت فرایند کلی بازاریابی برای موثرتر و کارآمدتر تمرکز دارد. ابزارهای CRM با قابلیت اتوماسیون بازاریابی می توانند کارهای مکرر را به صورت خودکار انجام دهند.

برای مثال: ارسال ایمیل های بازاریابی خودکار در زمان های خاص به مشتریان، یا ارسال اطلاعات بازاریابی در رسانه های اجتماعی. هدف از اتوماسیون بازاریابی این است که رهبری فروش را به مشتری کامل تبدیل کند. سیستم های CRM امروزه همچنین بر مشارکت مشتریان از طریق رسانه های اجتماعی کار می کنند .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید