مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ح)  CRM عملیاتی (Operational)بخش سوم

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

ح)  CRM عملیاتی – بخش سوم

اتوماسیون خدمات (Service automation)

اتوماسیون خدمات بخشی از سیستم CRM است که بر فناوری خدمات مستقیم به مشتریان تمرکز می کند. از طریق اتوماسیون خدمات ، مشتریان از طریق کانال های متعددی مانند تلفن ، ایمیل ، پایگاه های دانش ، پورتال های فروش بلیط ، سوالات متداول و موارد دیگر پشتیبانی می شوند.

و همچنین به عنوان یک سیستم حمایتی برای کارکنان خدمات و مدیران برای دستیابی به اهداف مربوط به کار خود عمل می کند. زیرساخت ، داده ، دستگاه و نرم افزار اجزای اصلی اتوماسیون خدمات هستند.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید