مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ج) crm چه کاربردی دارد؟

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

ج) crm چه کاربردی دارد؟

crmدر مورد مخاطبان هدف و نحوه تامین نیازهای آنها را پیمایش و نقشه راه را مشخص کرده،

بنابراین مشتریان را حفظ و باعث رشد فروش می شوند .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید