مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ت) Save time with CRM

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

ت)Save time with CRM – صرفه جویی در زمان با CRM

CRM به شرکت ها اجازه می دهد تا بیشتر با مشتریان از طریق پیام های

شخصی و راه های ارتباطی که می تواند به سرعت تولید شود تا مشتریان

خود را بهتر بشناسند و نیازهای آنها را شناسایی کنند ارتباط برقرار کنند.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید