مدیریت ارتباط بامشتری- Paradox in CRM

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

Paradox in CRM- تناقض در CRM

تناقض در CRMکه از آن به عنوان “قسمت تاریک CRM” نیز یاد می شود، ممکن

است مستلزم احترام و رفتار متمایز برخی از مشتریان باشد. این می تواند به این

دلیل اتفاق بیفتد که یک کسب و کار مشتریانی را که دارای سود بیشتر، روابط

بیشتر یا تمایل به وفاداری بیشتر به شرکت دارند، در اولویت قرار می دهد. اگرچه

تمرکز بر چنین مشتریانی به خودی خود چیز بدی نیست، اما می تواند سایر مشتریان

را که رها کردیم را از دست بدهیم.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید