مدیریت ارتباط بامشتری – Location-based services With CRM

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

Location-based services With CRM – خدمات مبتنی بر مکان با CRM

سیستم های CRM می توانند شامل فناوری هایی باشند که

کمپین های بازاریابی جغرافیایی را ایجاد کنند. سیستم ها

اطلاعات را بر اساس موقعیت فیزیکی مشتری دریافت می کنند

و گاهی اوقات آنها را با برنامه های محبوب GPS مبتنی بر موقعیت

مکانی ادغام می کنند.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید