مدیریت ارتباط بامشتری – Customer profile in CRM

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

Customer profile in CRM – مشخصات مشتری در CRM

مشخصات مشتری یا مصرف کننده ماهیت داده هایی است

که در کنار داده های اصلی (نام، آدرس و شرکت) جمع آوری

شده و از طریق روش های تجزیه و تحلیل مشتری، اساساً

نوعی پروفایل، پردازش می شود. سه روش اساسی برای

پروفایل مشتری عبارتند از: رویکرد روان شناختی، رویکرد نوع

شناسی مصرف کننده و رویکرد ویژگی های مصرف کننده. این

روش های پروفایل مشتری به شما کمک می کند تا کسب و

کار خود را در مورد مشتریان خود طراحی کنید و به شما در

تصمیم گیری بهتر و مشتری مداری کمک می کند. در کل

مشخصات مشتری شرح مختصر هر طبقه بندی خاص

مشتری است.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید