مدیریت ارتباط بامشتری – Call centers with CRM

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

Call centers with CRM – مراکز تماس با CRM

مدیریت ارتباط با مشتری مرکز تماس (CRM) به ابزاری نرم افزاری گفته می شود که نمایندگان مرکز تماس برای افزایش تجربه مشتری و افزایش کارایی از آن استفاده می کنند. سیستم های CRM مرکز تماس سوابق مشتریان، مانند اطلاعات حساب و سابقه تماس را ذخیره می کند.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید