مدیریت ارتباط بامشتری – Analyzing the information in CRM

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

Analyzing the information in CRM – تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در CRM

تجزیه و تحلیل CRM می تواند از طریق ارزیابی خدمات مشتری سازمان، تجزیه و تحلیل مشتریان و تأیید داده های کاربران، منجر به روابط بهتر و پربارتر با مشتریان شود. یکی از بزرگترین مزایای تجزیه و تحلیل CRM توانایی ایجاد کمپین های بازاریابی هدف از تجزیه و تحلیل مشتریان است.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید