رنگ در تبلیغاتColor in Advertising(قسمت اول)

چاپ مقاله

رنگ در تبلیغات  Color in Advertising

مفهوم رنگ

منابع رنگ:
منابع رنگ را به دو قسمت زير مي توان تقسيم بندي كرد:

1- رنگ منبع نور:

 رنگ منبع نور توسعه يافته به وسيلة يك منبع نوري مي باشد. خورشيد، چراغ
الكتريكي، نور آتش يا روشنائي حاصله از هر منبع خود يك رنگ منبع نور محسوب مي شود.

2 -(رنگ سوژه )شيء
وقتي نور سفيد به يك شي مي تابد، يا منعكس مي شود يا جذب مي گردد، و يا از
آن عبور مي كند بنابراين نور منعكس شده و تاثير آن در چشم انسان رنگ سوژه را نمايان مي
سازد.

(فرانگرش-وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید