رنگ در تبلیغاتColor in Advertising(قسمت سوم-کاربرد رنگ-ب)

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت سوم-کاربرد رنگ

ب:خودرو

– اتومبيل مشكي نشانه تمايل به گمنامي است.

– برخي رنگ هاي به خصوص، به ويژه آبي و قرمز حاكي از خودنما بودن راننده است.

– انتخاب رنگ نقره اي يا طلايي مي تواند بيانگر ثروت و دارايي باشد.

– رنگ سفيد نشانه ي صلح و آرامش و شادي است.

– رنگ سبز نشانه ي آرامش و احتياط شما مي باشد.

  نظرات

پاسخی بگذارید