رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت چهارم-اثرات رنگ ها بر ادراك ما)

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت چهارم-اثرات رنگ ها بر ادراك ما

اثر رنگ براندازه اشيا: اشيا سبز و آبی بزرگتر از اشيا زرد و قرمز به نظر می رسد.

اثر رنگ برفاصله اشيا: سطوح سبز و آبی دورتر به نظر می رسند، سطوح زرد و قرمز به نظرنزديك می آيند.

اثر رنگ بر دمای اشيا: زرد و قرمز جزو رنگ هاي گرم، سبز و آبی جز رنگ هاي سرد هستند.

اثر رنگ بر سختی اشيا: زرد و قرمز،سفيد جزو رنگ هاي سخت، سبز و آبی،سياه از رنگ های نرم هستند.

اثررنگ بر وزن اشيا: اشيا با رنگ روشن به نظر سبك تر می آيند.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید