رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)ح : رنگ صورتی

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟

ح : رنگ صورتی

رنگ صورتی برای دختران خیلی بیشتر از رنگ آبی برای پسران است ، تا حدی که استفاده از آن در برخی موارد خاص برای مردان ممنوع است. روانشناسی زیادی برای بسته بندی رنگ صورتی و ارتباطات جنسیتی آن وجود دارد .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید