رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)ز : رنگ زرد

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟

ز : رنگ زرد

برای برانگیختن احساسات شاد و خوشایند از رنگ زرد استفاده می شود . می توانید رنگ زرد را برای تبلیغ محصولات کودکان و موارد مرتبط با اوقات فراغت انتخاب کرد . رنگ زرد برای جلب توجه بسیار موثر است ، بنابراین برای برجسته سازی مهمترین عناصر طراحی از آن استفاده کنید.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید